Fraktsedelsökning

Fraktsedelnummer:

Du hittar fraktsedelnumret på din faktura

Bränsletillägg

För avtalskunder med bränsletillägg så är det i

December 37,6%

Utgångpriset är 6,80 (1/1-2005) och tillägget 4,6%

 LBC Värm-Dal AB

Markarbeten & transporter

 

 

 

 

 

 

 

 Se fler bilder i vårt galleri! https://www.vermdal.se/sv/galleri.html

 

 

Höjning av naturgrusskatten

From 1 januari 2021 höjs naturgrusskatten från 16.-/ton till 17.-/ton


Istället för att dela ut julgåvor till våra kunder väljer vi att skänka pengar till välgörenhet. Vår gåva i 2020 går till cancerfonden. 

 

 

En dag i februari 2020 hjälpte Kenneth på Åmåls Transport AB Värdeskåpsflyttarna att lyfta kassaskåp för flytt från Handelsbanken i Åmål.

 

 

      

Prisjustering Bergkrossmaterial

Den 18 juni 2019, beslutade Riksdagen att ändra lagen om skatt på energi. Denna lagändring innebär att den energi- och koldioxidskatt som tidigare var reducerad för dieseldrivna fordon och maskiner i bergtäkter tas bort. Förändringen trädde i kraft den 1 augusti i år och ökade därmed produktionskostnaderna.

Med anledning av detta kommer LBC Värmdal AB att från och med 1 november 2019 höja priserna på allt bergkrossmaterial med 3: - per ton.

Vid frågor kontakta Ulf Åsberg 0532 - 60 77 63 eller Hans Albinsson 0573 - 63 83 60

 


 

Här hittar du en länk till TYAs branschnorm när det gäller lastsäkring.

https://www.tya.se/wp-content/uploads/Branschnorm_Lasts%C3%A4kring.pdf

 

 

 

Hos oss kan du köpa Täckbark för 300,- per kubikmeter.

Finns att hämta själv på kärra eller i skopa i Åmål. 

Kom in till oss på kontoret på Strömsbergsgatan 21 så hjälper vi dig.

 

 


Denna vecka har vi äran att ha ansvaret för en isbjörnstransport till Svalbard. I Fengersfors, utanför Åmål, jobbar konstnären Lars med att göra bland annat lekparksskulpturer. Detta är isbjörnen Kvite som efter sex månaders arbete är redo att lämna verkstaden.

 

På http://www.3dform.nu/ kan du läsa mer om Lars och hans arbete.

 

Höjning av naturgrusskatten

From 1 januari 2019 höjs naturgrusskatten från 15.-/ton till 16.-/ton

 

Uppgradering av våra Kvalitet- och Miljöcertifikat

Nu uppfyller vi kraven för både SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN 14001:2015! Vi har under hösten och våren uppgraderat våra ISO-system och har nu fått de nya certifikaten som visar att vi arbetar kontinuerligt för att förbättra både vår kvalitet på tjänster och produkter samt våra miljöpåverkan.

Skatt på naturgrus

"En särskild punktskatt ska betalas för naturgrus som bryts i Sverige. Syftet med skatten är att åstadkomma en bättre hushållning med naturgrus, som är en ändlig naturresurs.

Med naturgrus menas naturligt sorterade jordarter som består av sand, grus, sten och block.

Skatten ska betalas om utvinningen av gruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och sker med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen eller om utvinningen kräver tillstånd enligt miljöbalken."

Månadens erbjudande från 

 

 

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Läs mer på www.akeri.se/fairtransport

Stadsnät i Åmål och Säffle

LBC Värm-Dal AB är schaktentreprenör för Stadsnät i Åmål AB och Säffle Kommunikation AB som erbjuder fiber till de boende i Åmål och Säffle.

Är du intresserad av att ansluta dig så klicka på respektive logo för att komma till deras hemsidor.

   
   


Läs mer under Aktuellt >>

Följ oss på Facebook!