Laddar


Kvalitetspolicy


LBC Värm-Dal AB skall inom ramen för alla delar av företagets verksamhet erbjuda transporter och produkter i rätt tid och med rätt kvalitet. Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete med all personal och alla leverantörer skall vi uppnå kundernas tillfredsställelse.

Detta ska vi uppnå genom att:
  • Köra trafiksäkert och följa gällande lagar
  • Använda väl fungerande och underhållna transportfordon/maskiner
  • Ständig strävan efter förbättring av service och optimering av transporter