Laddar

Fair Transport


EN ÅKERINÄRING SOM ÄR MED I TIDEN OCH REDO FÖR FRAMTIDEN!

HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA AV ANSVARSTAGANDE ÅKERIFÖRETAG

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

Vi på LBC Värm-Dal är certifierade och våra delägare (de som har transportfordon) håller för fullt på med den egna certifieringen.

För mer information - läs mer på Fair Transports