Laddar


Miljöpolicy


LBC Värm-Dal AB ska bedriva en verksamhet där ett starkt engagemang
hos företagets anställda och delägare bidrar till ständiga förbättringar.
Genom att medverka till att uppnå miljöförbättringar inom branschen
och inom vårt verksamhetsområde ska vi lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck på miljön som möjligt.

Detta skall vi uppnå genom att:
  • Efterleva lagar och krav från myndigheter och andra intressenter
  • Genom övergripande och detaljerade miljömål, kontinuerligt arbeta för att minska och förebygga föroreningar som orsakas av vår verksamhet
  • Om möjligt välja miljöanpassade alternativ vid inköp/upphandlingar
  • Kontinuerlig utbildning i miljöfrågor för att bibehålla kunskapen
  • Ställa krav på våra leverantörer