LaddarKvalitet och miljö


Vi på LBC Värm-Dal har arbetat med olika certifieringar i många år. I vår strävan att ständigt förbättra oss och vara en förebild inom branschen, har vi insett att dessa certifieringar ger våra samarbetspartners viktig information om företaget som leverantör. Våra certifikat är baserade på levande system som ständigt bearbetas och utvecklas för att tillfredsställa kunders krav och förväntningar. Det är de goda relationerna som ska bilda grundlaget för vår succè på marknaden. Vår ambition är att hitta smarta logistiska lösningar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer och därigenom öka kundernas konkurrenskraft.

Har du tänkt på att allt som finns runt om kring dig i hemmet, på kontoret, i stugan, på båten osv. någon gång har legat på ett lastbilsflak? En häpnadsväckande tanke som visar hur betydelsefull lastbilen varit för 1900-talets sociala och ekonomiska utveckling. Tyvärr bidrar också lastbilstrafiken till en negativ utveckling med avseende på miljön. All trafik vare sig den går på hav eller land bidrar i stor utsträckning till ökat buller, växthuseffekt, försurning, köbildningar, dålig luft mm.

LBC Värm-Dal vill vara med i den nya tiden då våra tjänster bygger på ett medvetet miljötänkande. Genom vårt miljöledningssystem har vi bildat en referensgrupp som utgör företagets spjutspets i vårt miljöarbete. Som ett första steg i detta viktiga arbetet har vi genomfört utbildning i heavy eco driving för chaufförerna i gruppen. Vi har infört nya rutiner för att i enlighet med våra miljömål kunna mäta och följa upp utsläpp till luft, mark och vatten.