Laddar

Om ossLBC Värm-Dal AB bildades 1 september 1998 av LBC Åmål, LBC Säffle och LBC Årjäng. Från och med januari 2000 ingår även LBC Mellerud. Det gemensamma bolaget har sitt huvudkontor i Åmål, men för att erbjuda bästa tänkbara service finns bemannade kontor på samtliga orter. LBC Värm-Dal AB ägs i dag av cirka 60 delägare inom transport- och anläggningsbranschen.

Den administrativa organisationen omfattar 10 personer och vi har ca 150 enheter som servar godstrafik, anläggning och miljö.

VÅR STYRKA
Vår effektivitet och bredd, våra relationer med kunder och leverantörer, delägarnas kompetens och närheten till marknaden tillsammans med vår ekonomi gör oss till en attraktiv och långsiktig partner.

LAGERVERKSAMHET
För att öka såväl kundernas som vår egen flexibilitet och för att upprätthålla ett optimalt logistisk flyt kan vi erbjuda lagerverksamhet vid förfrågan.

CONTAINERTERMINAL
Vår containerterminal i Åmål hanterar vi containrar för import och export via Skandiahamnen i Göteborg.
Vi lossar och lastar också vanliga godsvagnar till eller från kund.

KVALITET & MILJÖ
Det är de goda relationerna som ska bilda grundlagret för vår succè på marknaden. Vår ambition är att hitta smarta logistiska lösningar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer och därigenom öka kundernas konkurrenskraft.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Genom detta arbetet ser vi att kvalitet inte enbart gäller att leverera i rätt tid och till rätt plats. Det gäller även att planera transporterna med avseende på minsta möjliga miljöpåverkan, trafiksäkerhet och ekonomi.