Laddar


Trafiksäkerhetspolicy


LBC Värm-Dal:s delägare skall som transportör sträva efter att vara en förebild inom branschen med avseende på trafiksäkerhet, lagar och regler. Han/hon skall verka för samspel gentemot medtrafikanter så att ingen människa skadas.

Detta innebär:
  • Att företagsledningen klart och tydligt på möten och via Nyhetsbladet tillkännager vilka krav och förväntningar som åläggs respektive delägare och chaufför som representerar LBC Värm-Dal.
  • Att respektive chaufför och delägare alltid använder säkerhetsbälte, följer kör- och vilotidsbestämmelser, uppvisar smidighet i trafiken, respekterar väder- och klimatförhållanden, lastsäkerhetsregler, hastighetsgränser och aldrig kör berusad eller drogad med starka mediciner.