Miljö, renhållning och återvinning

Vi sopar och håller rent på gator och torg med stora och små traktorer som har upptagare eller sopvals och har även specialistkompetens för miljötransporter.

Är du i behov av containers för avfall eller återvinning har vi olika typer från 3-35m³. Vi utför renhållningstransporter vid höst- och vårstädning, nybyggnationer, rivningar, oljesanering etc.

Våra resurser:

Vi har 3 och 4 axlade Lastväxlare med släp.

Ett antal 2 och 3 axlade, liftdumperfordon med lyft och lastkapacitet upp till 8-12 ton.    

Flak för liftdumperhantering och diverse övriga transporter. 

Förrådscontainer för liftdumperhantering.

När det gäller containrar samarbetar vi nu med Stena Recycling i Åmål, 010-445 51 00!