Grus, Singel, Makadam

Grustäkter

Med strategiskt placerade täkter, våra egna (Backa, Tjärn och Bollsbyn) och våra delägares (Källtegen, Skane och Snåret) har vi ett brett utbud av kross - och grusmaterial som vi snabbt kan leverera till våra kunder.

Naturgrusmaterial

Material Storlek Volymvikt Användningsområde
Fyllnadsgrus   1,8 Uppbyggnad av vägar, planer, hårda ytor 
Fyllnadssand   1,6  
Singel 8 - 16 1,48  
Singel 16 - 32 1,4  
Gårdsgrus 8 - 14 1,4 Till grusgångar, planer 
Kabel- & sättsand   1,65 Skyddsfyllning kablar, underlag stenytor
Leksand   1,45 Lekplatser
Dressand 0 - 6 1,45 Avjämning gräsytor samt uppluckring jordarter 
Mursand 0 - 4 1,45 Murarbeten, sandlådor
Gjutgrus 0 - 8 1,65 Gjutning 
Sandningssand   1,65 Sandning, halkbekämpning
Rörgrus 0 - 8 1,65 Fyllnadsmtrl till markbädd, skyddsmtrl ledningar 
Väggrus 0 - 18 1,7 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bärlager 0 - 35 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Sorterad storsten     Murar, stenytor, dekoration för rabatter, slänter mm 
       
 

 

Bergmaterial

 
Material                 Storlek Volymvikt Användningsområde
Makadam 2 - 5 1,5 Halkbekämpning, Lagning asfaltvägar, flisning
Makadam 4 - 8 1,4 Halkbekämpning och överyta till trädgårdsgångar 
Makadam 8 - 16 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Makadam 16 - 32 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Stenmjöl 0 - 4 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning
Stenmjöl 0 - 8 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning 
Väggrus 0 - 18 1,6 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bärlager 0 - 35 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Förstärkning 0 - 150 1,6 Underlag till vägar, uppfyllnad hårda ytor 
Förstärkning 0 - 80 1,6  
Okrossat berg      
       

 

 

 Jord

 

 

 

 Material

 

 

 

Anläggningsjord (harpad)      

 Matjord