CE-märkning

CE-märkning och prestandadeklaration

From 1/7-2013 gäller EUs Byggproduktförordning nr 305/2011.

Produkter som omfattas av förordningen får inte säljas inom EU om de saknar CE-märkning och prestandadeklaration!

Att ett material är CE-märkt intygar att man följer en standard. Detta kontrolleras genom löpande provtagningar där tex kornkurvan kontrolleras. För att behålla CE-märkningen genomgår man dessutom varje år en revision.

 

Backa - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Backa 0-32 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Backa 0-18  SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 8  Backa 0-8 SS-EN 13242
Makadam 8 - 18

Backa 8-18

SS-EN 13242
Förstärkning 0 - 90 Backa 0-90 SS-EN 13242
Makadam 16 - 25 Backa 16-25 SS-EN 13242
Bergkross 0 - 63 Backa 0-63 SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollsbyn - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Bollsbyn 0-32 Grop 2 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Bollsbyn 0-18 Grop 2  SS-EN 13242
Gjutgrus 0 - 8n  Bollsbyn 0-8n Grop 9 SS-EN 13242
Singel  8 - 16 Bollsbyn 8-16 Grop 9 SS-EN 13242
Mursand 0 - 4 Bollsbyn 0-4 Grop 9 SS-EN 13242
Makadam 16 - 32 Bollsbyn 16-32 Grop 2 SS-EN 13242
Makadam 8 - 16 Bollsbyn 8-16 Grop 2 SS-EN 13242
Makadam 4 - 8 Bollsbyn 4-8 Grop 2 SS-EN 13242
Väggrus 0 - 16n Bollsbyn 0-16n Grop 2 SS-EN 13242
Väggrus 0 - 18n Bollsbyn 0-18n Grop 2 SS-EN 13242
Väggrus 0 - 18n Bollsbyn 0-18n Grop 1 SS-EN 13242
Gjutsgrus 0 - 8n Bollsbyn 0-8n Grop 1 SS-EN 13242
Förstärkning 0 - 80 Bollsbyn 0-80 Grop 2 SS-EN 13242

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källtegen - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Källtegen 0-32 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Källtegen 0-18  SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 8 Källtegen 0-8 SS-EN 13242
Singel  8 - 16n Källtegen 8-16n SS-EN 13242
Mursand 0 - 4 Källtegen 0-4 SS-EN 13242
Makadam 16 - 25 Källtegen 16-25 SS-EN 13242
Makadam 8 - 16 Källtegen 8-16 SS-EN 13242
Förstärkning 0 - 60 Källtegen 0-60 SS-EN 13242
Väggrus 0 - 18n Källtegen 0-18n SS-EN 13242
Rörgrus 0 - 8n Källtegen 0-8n Grop 20 SS-EN 13242
Rörgrus 0 - 8n Källtegen 0-8n Grop 21 SS-EN 13242

Förstärkning

0 - 80 Källtegen 0-80
SS-EN 13242
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skane - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Skane 0-32 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Skane 0-18  SS-EN 13242
Makadam 8 - 16 Skane 8-16 SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 4 Skane 0-4b SS-EN 13242
Kabelsand 0 - 8 Skane 0-8n SS-EN 13242
Makadam 16 - 32 Skane 16-32 SS-EN 13242
Makadam 4 - 8 Skane 4-8 SS-EN 13242
Makadam torr 4 - 8 Skane 4-8 torr SS-EN 13242
Rörgrus 0 - 8 Skane 0-8r SS-EN 13242

Gjutgrus

0 - 8

Skane 0-8g

SS-EN 13242

Stenmjöl

0 - 8

Skane 0-8b

SS-EN 13242
Förstärkning 0 - 80 Skane 0-80
SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snåret - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Snåret 0-32 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Snåret 0-18  SS-EN 13242
Makadam 8 - 16 Snåret 8-16 SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 4 Snåret 0-4 SS-EN 13242
Makadam 16 - 32 Snåret 16-32 SS-EN 13242
Singel 16 - 32 Snåret 16-32 SS-EN 13242
Singel 8 - 16 Snåret 8-16 SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 8 Snåret 0-8 SS-EN 13242
Rörgrus 0 - 8 Snåret 0-8 SS-EN 13242
Gjutgrus 0 - 8 Snåret 0-8 SS-EN 13242
Mursand 0 - 4 Snåret 0-4 SS-EN 13242
Förstärkning 0 - 80 Snåret 0-80
SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjärn - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Tjärn 0-32 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Tjärn 0-18  SS-EN 13242
Makadam 8 - 16 Tjärn 8-16 SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 4 Tjärn 0-4 SS-EN 13242
Makadam 16 - 35 Tjärn 16-35 SS-EN 13242
Makadam 16 - 25 Tjärn 16-25 SS-EN 13242
Makadam 4 - 8 Tjärn 4-8 SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 8 Tjärn 0-8 SS-EN 13242
Bergkross 0 - 60 Tjärn 0-60 SS-EN 13242
Förstärkning 0 - 80 Tjärn 0-80
SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tveta - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Tveta 0-32 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Tveta 0-18  SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 4 Tveta 0-4 SS-EN 13242
Mursand 0 - 4 Tveta 0-4 SS-EN 13242
Makadam, hämtställe 1 16 - 32 Tveta 16-32 SS-EN 13242
Makadam, hämtställe 3 16 - 32 Tveta 16-32 SS-EN 13242
Makadam 8 - 16 Tveta 8-16 SS-EN 13242
Makadam 4 - 8 Tveta 4-8 SS-EN 13242
Stenmjöl, hämtställe 1 0 - 8 Tveta 0-8 SS-EN 13242
Stenmjöl, hämtställe 3 0 - 8 Tveta 0-8 SS-EN 13242
Gjutgrus, hämtställe 1 0 - 8 Tveta 0-8 SS-EN 13242
Gjutgrus, hämtställe 3 0 - 8 Tveta 0-8 SS-EN 13242
Gjutgrus, hämtställe 4 0 - 8 Tveta 0-8 SS-EN 13242
Gjutgrus, hämtställe 5 0 - 8 Tveta 0-8 SS-EN 13242
     
Förstärkning 0 - 80 Tveta 0-80

SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töcksfors - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bärlager 0 - 32  Töcksfors 0-32 SS-EN 13242
Väggrus  0 - 18  Töcksfors 0-18  SS-EN 13242
Makadam 0 - 60 Töcksfors 0-60 SS-EN 13242
Stenmjöl 0 - 90 Töcksfors 0-90 SS-EN 13242