CE-märkning

CE-märkning och prestandadeklaration

From 1/7-2013 gäller EUs Byggproduktförordning nr 305/2011.

Produkter som omfattas av förordningen får inte säljas inom EU om de saknar CE-märkning och prestandadeklaration!

Att ett material är CE-märkt intygar att man följer en standard. Detta kontrolleras genom löpande provtagningar där tex kornkurvan kontrolleras. För att behålla CE-märkningen genomgår man dessutom varje år en revision.

 

Bollsbyn - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bergkross 0/31,5  Bollsbyn 0/31,5 SS-EN 13242
Bergkross 0/16 Bollsbyn 0/16  SS-EN 13242
Makadam 16/32 Bollsbyn 16/32  SS-EN 13242
Makadam 8/16 Bollsbyn 8/16  SS-EN 13242
Bergkross 0/63 SS-EN 13242
Bergkross 0/90 Bollsbyn 0/90  SS-EN 13242

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Källtegen - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bergkross 0/31,5  Källtegen 0/31,5 SS-EN 13242
Bergkross 0/16  Källtegen 0/1 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/8 Källtegen 0/8 SS-EN 13242
Makadam 16/25 Källtegen 16/25 SS-EN 13242
Makadam 8/16 Källtegen 8/16 SS-EN 13242
Bergkross 0/63 Källtegen 0/63 SS-EN 13242

Bergkross

0/90 Källtegen 0/90
SS-EN 13242
Makadam 16/32 SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skane - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bergkross 0 / 31,5  Skane 0/31,5 SS-EN 13242
Bergkross 0 / 16  Skane 0/1 SS-EN 13242
Makadam 8 / 16 Skane 8/16 SS-EN 13242
Stenmjöl 0 / 4 Skane 0/4 SS-EN 13242
Makadam 16 / 32 Skane 16/32 SS-EN 13242
Makadam 4 / 8 Skane 4/8 SS-EN 13242

Stenmjöl

0 / 8

Skane 0/8

SS-EN 13242
Bergkross 0 / 90 Skane 0/90
SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snåret - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bergkross 0/31,5  Snåret 0/31,5 SS-EN 13242
Bergkross  0/16  Snåret 0/1 SS-EN 13242
Makadam 8/16 Snåret 8/16 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/4 Snåret 0/4 SS-EN 13242
Makadam 16/32 Snåret 16/32 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/8 Snåret 0/8 SS-EN 13242
Bergkross 0/90 Snåret 0/90
SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjärn - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bergkross 0/31,5 Tjärn 0/31,5 SS-EN 13242
Bergkross 0/16  Tjärn 0/1 SS-EN 13242
Makadam 8/16 Tjärn 8/16 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/4 Tjärn 0/4 SS-EN 13242
Makadam 16/32 Tjärn 16/32 SS-EN 13242
Makadam 16/25 Tjärn 16/25 SS-EN 13242
Makadam 4/8 Tjärn 4/8 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/8 Tjärn 0/8 SS-EN 13242
Bergkross 0/63 Tjärn 0/63 SS-EN 13242
Bergkross 0/90 Tjärn 0/90
SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tveta - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bergkross 0/31,5  Tveta 0/31,5 SS-EN 13242
Bergkross 

0/16 

Tveta 0/1 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/4 Tveta 0/4 SS-EN 13242
Makadam 16/32 Tveta 16/32 SS-EN 13242
Makadam 8/16 Tveta 8/16 SS-EN 13242
Makadam 4/8 Tveta 4/8 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/8 Tveta 0/8 SS-EN 13242
Bergkross 0/90 Tveta 0/90

SS-EN 13242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Töcksfors - » Certifikat och Produktsammanställning

Material Storlek Prestandadeklaration Standard
Bergkross 0/31,5  Töcksfors 0/31,5 SS-EN 13242
Väggrus  0/16  Töcksfors 0/16
SS-EN 13242
Makadam 0/63 Töcksfors 0/63 SS-EN 13242
Stenmjöl 0/90 Töcksfors 0/90 SS-EN 13242