Berg och grus


Grustäkter - brett utbud av kross och grus

Med strategiskt placerade täkter, våra egna (Tjärn och Bollsbyn) och våra delägares (Källtegen, Euro Sand, Skane och Snåre) har vi ett brett utbud av kross - och grusmaterial som vi snabbt kan leverera till våra kunder. Kontakta oss för pris på grus!

 


Naturgrusmaterial

Material Storlek Volymvikt Användningsområde
Fyllnadsgrus   1,8 Uppbyggnad av vägar, planer, hårda ytor 
Fyllnadssand   1,6  
Singel 16/32 1,4  
Gårdsgrus 8/16 1,4 Till grusgångar, planer 
Kabel- & sättsand   1,65 Skyddsfyllning kablar, underlag stenytor
Leksand / Sandlådesand   1,6 Lekplatser
Dressand 0/4 1,45 Avjämning gräsytor samt uppluckring jordarter 
Mursand 0/4 1,45 Murarbeten, sandlådor
Gjutgrus 0/8 1,65 Gjutning 
Sandningssand   1,65 Sandning, halkbekämpning
Rörgrus 0/8 1,65 Fyllnadsmtrl till markbädd, skyddsmtrl ledningar 
Väggrus 0/16 1,7 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bärlager 0/32 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Sorterad storsten     Murar, stenytor, dekoration för rabatter, slänter mm 
       
 

 

Bergmaterial

 
Material                 Storlek Volymvikt Användningsområde
Makadam 2/5 1,5 Halkbekämpning, Lagning asfaltvägar, flisning
Makadam 4/8 1,4 Halkbekämpning och överyta till trädgårdsgångar 
Makadam 8/16 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Makadam 16/32 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Makadam 32/63 1,4 Järnvägsmakadam
Stenmjöl 0/4 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning
Stenmjöl 0/8 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning 
Bergkross 0/16 1,6 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bergkross 0/31,5 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Bergkross 0/63 1,6  
Bergkross 0/90 1,6
Bergkross 0/150 1,6  Underlag till vägar, uppfyllnad hårda ytor
Okrossat berg      
Asfaltballast    

 

Jord

 

 

 

 Material

 

 

 

Anläggningsjord (harpad)      

Matjord (I samarbete med Econova)