Berg och grus


Grustäkter

Med strategiskt placerade täkter, våra egna (Tjärn och Bollsbyn) och våra delägares (Källtegen, Euro Sand, Skane och Snåre) har vi ett brett utbud av kross - och grusmaterial som vi snabbt kan leverera till våra kunder.

 


Naturgrusmaterial

Material Storlek Volymvikt Användningsområde
Fyllnadsgrus   1,8 Uppbyggnad av vägar, planer, hårda ytor 
Fyllnadssand   1,6  
Singel 16/32 1,4  
Gårdsgrus 8/16 1,4 Till grusgångar, planer 
Kabel- & sättsand   1,65 Skyddsfyllning kablar, underlag stenytor
Leksand / Sandlådesand   1,6 Lekplatser
Dressand 0/4 1,45 Avjämning gräsytor samt uppluckring jordarter 
Mursand 0/4 1,45 Murarbeten, sandlådor
Gjutgrus 0/8 1,65 Gjutning 
Sandningssand   1,65 Sandning, halkbekämpning
Rörgrus 0/8 1,65 Fyllnadsmtrl till markbädd, skyddsmtrl ledningar 
Väggrus 0/16 1,7 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bärlager 0/32 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Sorterad storsten     Murar, stenytor, dekoration för rabatter, slänter mm 
       
 

 

Bergmaterial

 
Material                 Storlek Volymvikt Användningsområde
Makadam 2/5 1,5 Halkbekämpning, Lagning asfaltvägar, flisning
Makadam 4/8 1,4 Halkbekämpning och överyta till trädgårdsgångar 
Makadam 8/16 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Makadam 16/32 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Makadam 32/63 1,4 Järnvägsmakadam
Stenmjöl 0/4 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning
Stenmjöl 0/8 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning 
Bergkross 0/16 1,6 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bergkross 0/31,5 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Bergkross 0/63 1,6  
Bergkross 0/90 1,6
Bergkross 0/150 1,6  Underlag till vägar, uppfyllnad hårda ytor
Okrossat berg      
Asfaltballast    

 

Jord

 

 

 

 Material

 

 

 

Anläggningsjord (harpad)      

Matjord (I samarbete med Econova)