Anläggningstransporter & Anläggningsfordon 

 

Anläggningstransporter

Med erfarenhet och kunskap och närhet till kunden tillsammans med en bred fordon och maskinpark kan vi
göra bra helhetslösningar på Entreprenad och Anläggningsarbeten åt våra kunder.
Vi följer de allmänna bestämmelserna: Alltrans 2007, AB04, ABT-U 07, AB-U 07

 

Anläggningsfordon 

Grusbilar

Transporter av berg- och naturgrusmaterial från våra täkter.

Asfaltbilar

Lastväxlare utrustade med isolerade rundflak.

Kranbilar

Utrustad med Personkorg, gripklo mm. Lyfter 1240kg / 12 meter.

Dumper

Transport av schaktmassor mm.

Maskiner

Lastmaskiner

Utrustad med skopor, gafflar. Används även vid snöröjning.

Grävmaskiner

Hjulgrävare och Bandmaskiner 6 - 32 ton

Teleporter

Utrustad med gafflar, kranarm, skopa och korg. Lyfter 17 meter.