Om oss

LBC Värm-Dal AB bildades 1 september 1998 av LBC Åmål, LBC Säffle och LBC Årjäng. Från och med januari 2000 ingår även LBC Mellerud. Det gemensamma bolaget har sitt huvudkontor i Åmål, men för att erbjuda bästa tänkbara service finns bemannade kontor på samtliga orter. LBC Värm-Dal AB ägs per i dag av 65 delägare inom transportbranschen.

Den administrativa organisationen omfattar 12 personer, vi har ca 150 enheter som servar godstrafik, anläggning, skog och miljö.

VÅR STYRKA

Vår effektivitet och bredd, våra relationer med kunder och leverantörer, våra delägares kompetens och närhet till marknaden och vår ekonomi gör oss till en attraktiv och långsiktig partner.

LAGERVERKSAMHET

För att öka såväl kundernas som vår egen flexibilitet och för att upprätthålla ett optimalt logistisk flyt kan vi erbjuda lagerverksamhet vid förfrågan. 

CONTAINERTERMINAL

Vår containerterminal i Åmål hanterar idag ca 1300 containrar per år för import och export via Skandiahamnen i Göteborg. 
Vi lossar och lastar också vanliga godsvagnar till eller från kund.

KVALITET & MILJÖ

Det är de goda relationerna som ska bilda grundlaget för vår succè på marknaden. Vår ambition är att hitta smarta logistiska lösningar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer och därigenom öka kundernas konkurrenskraft. 
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Genom detta arbetet ser vi att kvalitet inte enbart gäller att leverera till rätt tid,på rätt plats osv. Det gäller även att planera transporterna med avseende på minsta möjliga miljöpåverkan, trafiksäkerhet och ekonomi.

LBC Värm Dal har flera miljömål, det viktigaste är att minska våra utsläpp. För att uppnå dessa mål har vi bl a bildat en referensgrupp som skall vara spjutspetsen i vårt miljöarbete. 
Referensgruppen består av ett tjugotal entusiastiska och medvetna delägare som vill medverka till att driva företaget framåt, för att säkra sin position på marknaden, för kunderna och för miljön.