Friskvårdspolicy

LBC Värm-Dal skall sträva efter att vara en attraktiv arbetsplats där personalen och  delägarna trivs och där hälsa sätts i fokus.
Hälsa är en fråga för såväl chefen som den enskilde individen. Ett kontinuerligt och regelbundet friskvårdsarbete skall skapa de förutsättningar som krävs för att förbättra hälsan hos delägare och anställda. 
Vi ska bidra till att det ges bättre möjligheter att möta de krav som ställs såväl fysiskt som psykiskt och socialt i arbetet.

MÅL

Vår målsättning är att anställda och delägare successivt skall uppnå dokumenterad bättre hälsa. Detta skall ge ökad trafiksäkerhet, bättre lönsamhet och kvalitet på utfört arbete.