Aktuellt

 

Åkerihandboken

Här kan du som är medlem i Sveriges Åkeriföretag läsa Åkerihandboken i digital version.

https://www.akeri.se/sv/las-akerihandboken

 

 

Höjning av naturgrusskatten

From 1 januari 2021 höjs naturgrusskatten från 16.-/ton till 17.-/ton

Skatt på naturgrus

"En särskild punktskatt ska betalas för naturgrus som bryts i Sverige. Syftet med skatten är att åstadkomma en bättre hushållning med naturgrus, som är en ändlig naturresurs.

Med naturgrus menas naturligt sorterade jordarter som består av sand, grus, sten och block.

Skatten ska betalas om utvinningen av gruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och sker med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen eller om utvinningen kräver tillstånd enligt miljöbalken."


 

Containeruthyrning i Årjäng

Vi erbjuder nu hyra av container 5-38kbm inom Årjängsområdet till privatpersoner och företag.

Kontakta oss om ni behöver en container vid renovering, höststädning i trädgården eller dyl. Container kan hyras för en dag eller under längre perioder.

PO Ekelunds Åkeri AB utför även garage- och ladugårdsstädning mm. Bortforsling av avfall till ÅVC Furskog med lastbil eller hjullastare. De har luftdumprar, lastväxlare, lastmaskiner L50-L120.

För mer information kontakta: PO Ekelund på 070-669 47 54 eller Per Nylén på 070-316 48 63.

Kontakta Hans för prisuppgift eller beställning på 070-527 35 91

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 Vindparkerna i Årjäng

LBC Värm-dal AB har tecknat avtal med Rabbaldshede Kraft ang snöröjningen vid vinkraftparkerna i Årjäng, Sydväst och   Nordväst.

 

 


 

 

Återvinningscentralen i Årjäng 

 LBC Värm-Dal AB ansvarar för underhållet av driften vid återvinningsstationen i Furskog på uppdrag av Årjängs Kommun.

 


 

 

 

LBC Värm-Dal AB och Stena Recycling har träffat avtal om transporter.

Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete under de kommande åren där vi tillsammans skapar möjligheter att utveckla våra respektive verksamheter inom miljö- och avfallshantering samt logistiken kring detta.


 

 

 

Gods sökes

 

Vi trafikerar Skåne dagligen med ett flertal bilar och har möjlighet att hjälpa Er med transporter både till och från Skåne.

 

Kontakta Annica för mer information på telefon 0532-60 77 67 eller via mail till annica@vermdal.se.