Fjärrtransporter & inrikes transporter

INRIKES

Vi kör med egen linjetrafik dagligen till Göteborg, Skåne, Västergötland och Värmland.

Vi har linjetrafik på Småland 2 dagar i veckan och trafikerar Stockholm 4 dagar i veckan.

Dagligen transporterar vi flis, spån, biobränsle och virke från sågverken i vårt område till olika orter i Sverige.

  Vi transporterar 20 till 40 fots containers från järnvägen i
  Åmål till industrier i närområdet med simalift.

 Vi kör dagligen maskintrailar med lastmaskiner
 från Volvo i Arvika till Göteborg för DHL Specialtransporter.
UTRIKES

Vi kör dagligen på Oslo och därutöver trafikerar vi hela Norge och Danmark efter behov.

Specialtrailers med virke mellan Sverige och Norge.