Grus, Singel, Makadam

Grustäkter

Med strategiskt placerade täkter, våra egna (Backa och Bollsbyn) och våra delägares (Källtegen, Skane, Snåret och Tjärn) har vi ett brett utbud av kross och
grusmaterial som vi snabbt kan leverera till våra kunder.

Naturgrusmaterial

Material Storlek Volymvikt Användningsområde
Fyllnadsgrus   1,8 Uppbyggnad av vägar, planer, hårda ytor 
Fyllnadssand   1,6  
Singel 8 - 16 1,48  
Singel 16 - 32 1,4  
Gårdsgrus 8 - 14 1,4 Till grusgångar, planer 
Kabel- & sättsand   1,65 Skyddsfyllning kablar, underlag stenytor
Leksand   1,45 Lekplatser
Dressand 0 - 6 1,45 Avjämning gräsytor samt uppluckring jordarter 
Mursand 0 - 4 1,45 Murarbeten, sandlådor
Gjutgrus 0 - 8 1,65 Gjutning 
Sandningssand   1,65 Sandning, halkbekämpning
Rörgrus 0 - 8 1,65 Fyllnadsmtrl till markbädd, skyddsmtrl ledningar 
Väggrus 0 - 18 1,7 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bärlager 0 - 35 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Sorterad storsten     Murar, stenytor, dekoration för rabatter, slänter mm 
       
 

 

Bergmaterial

 
Material                 Storlek Volymvikt Användningsområde
Makadam 2 - 5 1,5 Halkbekämpning, Lagning asfaltvägar, flisning
Makadam 4 - 8 1,4 Halkbekämpning och överyta till trädgårdsgångar 
Makadam 8 - 16 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Makadam 16 - 32 1,4 Betong, asfalt, dränering runt och under husbyggn 
Stenmjöl 0 - 4 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning
Stenmjöl 0 - 8 1,65 Plattläggning, hästanläggningar, skyddsfyllning 
Väggrus 0 - 18 1,6 Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor 
Bärlager 0 - 35 1,6 Uppbyggnad av vägar, planer och hårda ytor 
Förstärkning 0 - 150 1,6 Underlag till vägar, uppfyllnad hårda ytor 
Förstärkning 0 - 80 1,6  
Okrossat berg      
       

 

 

 Jord

 

 

 

 Material

 

 

 

 Matjord