Miljöpolicy

LBC Värm-Dal AB strävar efter att skapa en verksamhet där ett starkt engagemang
hos företagets delägare och anställda bidrar till ständiga förbättringar.
Vi skall sträva efter att uppnå miljöförbättringar inom branschen
och inom vårt verksamhetsområde. Kretsloppstänkandet skall vara en ledstjärna för 
verksamheten.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Efterleva lagar och krav från myndigheter och andra intressenter.
  • Genom övergripande och detaljerade miljömål, kontinuerligt arbeta för att minska och förebygga föroreningar som orsakas av vår verksamhet.
  • Om möjligt välja miljöanpassade produkter vid inköp och upphandlingar.
  • Bedriva kontinuerlig utbildning i miljöfrågor för att minimera negativ miljöpåverkan.kvalitetspolicy.gif