Miljöpolicy

LBC Värm-Dal AB strävar efter att skapa en verksamhet där ett starkt engagemang
hos företagets delägare och anställda bidrar till ständiga förbättringar.
Vi skall agera som en ansvarig och ledande aktör för miljöförbättringar inom branschen
och inom vårt verksamhetsområde. Kretsloppstänkandet skall vara en ledstjärna för 
verksamheten.

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Efterleva lagar och krav genom miljömål och ett kontinuerligt arbete för att minska och förebygga föroreningar.
  • Om möjligt välja miljöanpassade produkter vid inköp.
  • Bedriva kontinuerlig utbildning i miljöfrågor.
  • Uppmuntra kunder och samarbetspartners att arbeta aktivt med miljöfrågor.

kvalitetspolicy.gif