Kvalitetspolicy

LBC Värm-Dal AB skall inom ramen för alla delar av företagets verksamhet erbjuda transporter och produkter i rätt tid och med rätt kvalitet. Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete med all personal och alla leverantörer skall vi uppnå kundernas tillfredsställelse.