Aktuellt

 

 

 

Höjning av naturgrusskatten

From 1 augusti 2015 höjs naturgrusskatten från 13.-/ton till 15.-/ton

Skatt på naturgrus

"En särskild punktskatt ska betalas för naturgrus som bryts i Sverige. Syftet med skatten är att åstadkomma en bättre hushållning med naturgrus, som är en ändlig naturresurs.

Med naturgrus menas naturligt sorterade jordarter som består av sand, grus, sten och block.

Skatten ska betalas om utvinningen av gruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och sker med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen eller om utvinningen kräver tillstånd enligt miljöbalken."


 

Containeruthyrning i Årjäng

Vi erbjuder nu hyra av container 5-38kbm inom Årjängsområdet till privatpersoner och företag.

Kontakta oss om ni behöver en container vid renovering, höststädning i trädgården eller dyl. Container kan hyras för en dag eller under längre perioder.

PO Ekelunds Åkeri AB utför även garage- och ladugårdsstädning mm. Bortforsling av avfall till ÅVC Furskog med lastbil eller hjullastare. De har luftdumprar, lastväxlare, lastmaskiner L50-L120.

För mer information kontakta: PO Ekelund på 070-669 47 54 eller Per Nylén på 070-316 48 63.

Kontakta Hans för prisuppgift eller beställning på 070-527 35 91

 

 

 

 

Vi välkomnar Rolf Johansson som trafikledare på anläggningssidan

From v11 är kontoret i Säffle åter bemannat och det är vår nygamla trafikledare för anläggning som kommer att vara stationerad där. Rolf har tidigare arbetat på LBC Värm-Dal men har under det senaste decenniet arbetat som lärare på Fordonsprogrammet, Herrgårdsgymnasiet, Säffle. 
Kontakta honom gärna om du vill beställa eller ha prisuppgift när det gäller grustransporter, dränering, plattsättning, matjord mm.

Rolf når du på 0533-69 13 60 eller 070-573 34 72.

 

 

Ny VD på LBC Värm-Dal AB

Den 3 december 2014 tillträdde Ulf Åsberg som VD  för LBC Värm-Dal AB. Han har tidigare arbetat på olika befattningar inom företaget, senast som ekonomichef. Han fortsätter sköta delar av ekonomiarbetet vid sidan av VD-uppdraget.

 

 

Stadsnät i Åmål

LBC Värm-Dal AB är totalentreprenör för projektet "Stadsnät i Åmål" där det ska bli ett stamnät med fiber i Åmål.

Kul att vi får ta del av denna satsning som Åmåls Kommun gör, grävningen har nyss kommit igång och vi ser fram emot fortsättningen av projektet.


 

 

 Vindparkerna i Årjäng

LBC Värm-dal AB har tecknat avtal med Rabbaldshede Kraft ang snöröjningen vid vinkraftparkerna i Årjäng, Sydväst och   Nordväst.

 


 

 

Återvinningscentralen i Årjäng 

 LBC Värm-Dal AB ansvarar för underhållet av driften vid återvinningsstationen i Furskog på uppdrag av Årjängs Kommun.

 


 

 

 

LBC Värm-Dal AB och Stena Recycling har träffat avtal om transporter.

Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete under de kommande åren där vi tillsammans skapar möjligheter att utveckla våra respektive verksamheter inom miljö- och avfallshantering samt logistiken kring detta.


 

 

Nytt kontor i Årjäng

Kom gärna och besök oss i våra nya lokaler i Årjäng på Forsbackagatan 1. 

Välkomna!


 

 

Gods sökes

 

Vi trafikerar Skåne dagligen med ett flertal bilar och har möjlighet att hjälpa Er med transporter både till och från Skåne.

 

Kontakta Annica för mer information på telefon 0532-60 77 67 eller via mail till annica@vermdal.se.

 

 

YKB-kurser för chaufförer

 

Kursplanen för YKB fortbildning som SÅ, TYA, STR och NTF har tagit fram är:

A Sparsam körning, B Godstransporter specifikt, C Gods lagar och regler, D Ergonimi och hälsa samt E Trafiksäkerhet och kundfokus.

 

Chaufförer inom Sverige skall vara klara med kurserna senast 10 september 2016, Norge accepterar nu samma övergångsreglar som EU (tidigare hade de 2014). Marcus Johansson som är utbildad instruktör kommer att anordna kurser i samarbete med Sveriges Åkeriföretag och den första kursen kommer att handla om delmoment C, lagar och regler.

 

Priset för kursen är f.n. 1600.- exkl moms och i avgiften ingår fika och lunch. Kontakta Marcus för information om när nästa kurs äger rum.

 

Frågor/anmälan till Marcus på 070-330 13 80 alt mj-akeriab@telia.com.