Fraktsedelsökning

Fraktsedelnummer:

Du hittar fraktsedelnumret på din faktura

Bränsletillägg

För avtalskunder med bränsletillägg så är det i
 oktober 26,1%

LBC Värm-Dal AB – Markarbeten & transporter

 

Nyheter:

 

Här hittar du en länk till TYAs branschnorm när det gäller lastsäkring.

https://www.tya.se/wp-content/uploads/Branschnorm_Lasts%C3%A4kring.pdf

 

 

 

Hos oss kan du köpa Täckbark för 250,- per kubikmeter.

Finns att hämta själv på kärra eller i skopa i Åmål. 

Kom in till oss på kontoret på Strömsbergsgatan 21 så hjälper vi dig.

 

 


Denna vecka har vi äran att ha ansvaret för en isbjörnstransport till Svalbard. I Fengersfors, utanför Åmål, jobbar konstnären Lars med att göra bland annat lekparksskulpturer. Detta är isbjörnen Kvite som efter sex månaders arbete är redo att lämna verkstaden.

 

På http://www.3dform.nu/ kan du läsa mer om Lars och hans arbete.

 

Höjning av naturgrusskatten

From 1 januari 2019 höjs naturgrusskatten från 15.-/ton till 16.-/ton

 

Uppgradering av våra Kvalitet- och Miljöcertifikat

Nu uppfyller vi kraven för både SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN 14001:2015! Vi har under hösten och våren uppgraderat våra ISO-system och har nu fått de nya certifikaten som visar att vi arbetar kontinuerligt för att förbättra både vår kvalitet på tjänster och produkter samt våra miljöpåverkan.

Skatt på naturgrus

"En särskild punktskatt ska betalas för naturgrus som bryts i Sverige. Syftet med skatten är att åstadkomma en bättre hushållning med naturgrus, som är en ändlig naturresurs.

Med naturgrus menas naturligt sorterade jordarter som består av sand, grus, sten och block.

Skatten ska betalas om utvinningen av gruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och sker med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen eller om utvinningen kräver tillstånd enligt miljöbalken."

Månadens erbjudande från 

 

 

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Läs mer på www.akeri.se/fairtransport

Stadsnät i Åmål och Säffle

LBC Värm-Dal AB är schaktentreprenör för Stadsnät i Åmål AB och Säffle Kommunikation AB som erbjuder fiber till de boende i Åmål och Säffle.

Är du intresserad av att ansluta dig så klicka på respektive logo för att komma till deras hemsidor.

   
   


Läs mer under Aktuellt >>

Följ oss på Facebook!